Okręgówka

Dobre wieści z Urzędu Marszałkowskiego !!!

7 stycznia do Zarządu LKS Polonia Poraj wpłynęło pismo z informacją, iż na podstawie decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nasz klub uzyskał prawo do zakupu 500 krzesełek ze Stadionu Śląskiego. Zarząd klubu bardzo dziękuje Staroście Myszkowskiemu Łukaszowi Stacherze za wsparcie wniosku o w/w zakup.