News

Podziękowanie

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Polonia” Poraj dziękuje sekretarzowi Zarządu Panu Andrzejowi Kozłowskiemu, za rzeczową pomoc w zagospodarowaniu części terenów zielonych wokół boiska przy ul. Sportowej w Poraju.