News

Zaproszenie

Zapraszamy dzieci i młodzież do szkółki sekcji bokserskiej prowadzonej przez trenera Marcina Mateję.Marcin jest wychowawcą młodzieży i kwalifikowanym trenerem, posiadającym uprawnienia wydane przez Polski Związek Bokserski. Zajęcia odbywają się w środy i piątki od 17 do 19-ej, w domu rekolekcyjnym Edycji Św.Pawła w Masłońskim, przy ul.Sportowej 1.Pierwszy trening będzie 14 września, w środę. Sekcja bokserska może liczyć na wsparcie duchowe i merytoryczne duchownego ks.Zbigniewa Dudka, który jest byłym bokserem i uznanym w środowisku bokserskim trenerem, mającym już duże sukcesy. Mamy nadzieję, że nowy trener odniesie równie duże sukcesy. Sekcja będzie działała pod patronatem naszego klubu. Kontakt:Marcin Mateja 604 475 972