News

Podziękowania

Zarząd klubu pragnie podziękować trenerowi Krzysztofowi Całusowi, za długoletnią i owocną pracę z drużyną seniorską. Trener Całus nadal będzie zajmować się pracą z młodzieżą w naszym klubie. Obecnie zajęcia z pierwszą drużyną prowadzą Mariusz Mizgała i Andrzej Pawłowski.