B-klasal

B-klasa

Grom Poczesna 1-5 Polonia II Poraj 

5 x Marcin Nowak