News

Walne Zebranie

W dniu dzisiejszym odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polonii Poraj.

alt

 

W zebraniu, oprócz członków stowarzyszenia wzięli udział również Wójt Gminy Poraj i jednocześnie honorowy Prezes Polonii, Łukasz Stachera oraz przedstawiciele Rady Gminy: Przewodnicząca Rady Katarzyna Kaźmierczak i Wiceprzewodniczący Andrzej Pawłowski. Na wstępie prezes Michał Grzybowski podziękował za współpracę członkom zarządu klubu i przedstawił plan zebrania. Członkowie podjęli kilka uchwał, w tym o sprawozdaniu finansowym i udzieleniem absolutorium zarządowi. Następnie został wybrany nowy zarząd i komisja rewizyjna na czteroletnią kadencję. Prezesem klubu po raz czwarty został wybrany Michał Grzybowski.

Skład zarządu klubu:

Michał Grzybowski – prezes zarządu

Andrzej Kozłowski – sekretarz zarządu

Marcin Jabłoński – skarbnik zarządu

Andrzej Błoński – członek zarządu

Paweł Krzyczmonik – członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

Jerzy Jędryka – przewodniczący

Paweł Churas – członek komisji

Tomasz Dusza – człoenk komisji

Następnie Wójt Gminy Łukasz Stachera przedstawił plany inwestycyjne gminy w stosunku do klubu i na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcie.

 

alt