Okręgówka

Szukamy młodych talentów

 
 

Klub Polonia Poraj, pod patronatem Wójta Łukasza Stachery, organizuje nabór dzieci urodzonych w latach 2008-2010 do sekcji piłki nożnej. Spotkanie organizacyjne, połączone z pierwszymi zajęciami, odbędzie się 30 stycznia 2016r, w hali Gimnazjum w Poraju o godz.10.00

Dzieci powinny posiadać strój do ćwiczeń na hali. Rodzice lub opiekunowie, przed przystąpieniem dzieci do zajęć, zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć w zajęciach treningowych. Po otrzymaniu karty zdrowia sportowca, w terminie miesiąca, należy przeprowadzić badania lekarskie dzieci. Zajęcia piłkarskie będą prowadzone przez trenera II klasy Krzysztofa Całusa oraz asystenta. Forma i zakres zajęć będą podporządkowane do wieku uczestników oraz ich możliwości ruchowych. W zależności od ilości zgłoszonych dzieci do zajęć zostanie opracowany harmonogram treningów. Podczas pierwszych kilku zajęć  może być pomocna obecność rodziców i opiekunów. Za zajęcia treningowe nie są pobierane opłaty. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę zgłaszać na telefon 608303540, wysyłać smsy na podany telefon lub mail calus999@onet.pl
 
Wstępna lista dzieci:
1. imię i nazwisko dziecka                    miejscowość                             telefon kontaktowy