Okręgówka

Odszedł na zawsze

Papież Jan Paweł II, Karol Wojtyła.  Dziś o godzinie 21:37 odszedł od nas Wielki Polak autorytet wszystkich ludzi . Jest to dzień, który zapamiętamy na zawsze.