News

Gratulacje

Zarząd i zawodnicy gratulują objęcia mandatu Radnego Gminy Poraj obecnemu kierownikowi klubu Andrzejowi Pawłowskiemu

Okręgówka

Gratulacje

Zarząd klubu oraz zawodnicy gratulują byłemu V-ce Prezesowi Polonii i Prezesowi Honorowemu, Łukaszowi Stacherze wyboru przez mieszkańców gminy Poraj na Wójta.