News

Gratulacje

Zarząd i zawodnicy gratulują objęcia mandatu Radnego Gminy Poraj obecnemu kierownikowi klubu Andrzejowi Pawłowskiemu