News

Z głębokim żalem żegnamy

Św. P. Józefa Milewskiego

Długoletniego Prezesa Ludowego Klubu Sportowego „Jura” Niegowa

Wieloletniego, wybitnego i aktywnego działacza

W Osobie Zmarłego tracimy niezwykle oddanego i wiernego Przyjaciela,

znawcę i eksperta piłki nożnej.

Odszedł od nas, pozostawiając smutek i wielki żal.

W sercach naszych trwać będzie na zawsze.

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składamy najszczersze wyrazy współczucia.

 

 Andrzej Pawłowski

Prezes Porajskiego Towarzystwa

Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu 

wraz z zarządem 

Michał Grzybowski

Prezes Ludowego Klubu Sportowego 

 „Polonia” Poraj

wraz z zarządem