News

Walne Zebranie

Zarząd Klubu zwołuje walne zebranie w sprawie zmiany statutu klubu dnia 22 lutego 2016 r. o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Poraj