Szachy

 Treningi prowadzone są przez Elżbietę Pyrkosz i Andrzeja Błońskiego. Odbywają się w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisku w każdy piątek o 14.30, w Szkole Podstawowej w Poraju w każdy czwartek o 15.30, w Przedszkolu w Poraju w każdy czwartek o 13.00 i w Gminnym Ośrodku Kultury w każdą sobotę o 9.00.