Zarząd klubu

STATUT KLUBU:  pobierz

ZARZĄD KLUBU :

MICHAŁ GRZYBOWSKI – PREZES

ANDRZEJ KOZŁOWSKI – SEKRETARZ
MARCIN JABŁOŃSKI – SKARBNIK

PAWEŁ KRZYCZMONIK- CZŁONEK ZARZĄDU
ANDRZEJ BŁOŃSKI – CZŁONEK ZARZĄDU

KOMISJA REWIZYJNA:

JERZY JĘDRYKA – PRZEWODNICZĄCY
PAWEŁ CHURAS – CZŁONEK
TOMASZ DUSZA – CZŁONEK

HONOROWY PREZES – ŁUKASZ STACHERA – WÓJT GMINY PORAJ

HONOROWI CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
HENRYK BAJOR, ZENON BARCZYK, DOMINIK BARSZCZ, ROMUALD BISKUP, JANUSZ BŁASZCZYK, STANISLAW GRZYBOWSKI, KAZIMIERZ GRZYWACZ, FELIKS HARTWICH, ALOJZY JĘDRZEJEWSKI, JAN KAMIŃSKI, MARIUSZ MUSIALIK, MAREK OSTROWSKI, ANDRZEJ PAWŁOWSKI, JERZY PLUTA, JAN SMOCZYŃSKI, WOJCIECH STACHERA, MARIAN SZCZERBAK, RYSZARD WOJTASIK